ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός σήμερα


ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 


ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ


Φασματοφωτομετρική Ανάλυση στο U.V.

 

 

 

 

·   Φασματοφωτομετρική εξέταση στο Υπεριώδες (Κ232,Κ270): Η Φασματοφωτομετρική Εξέταση στο Υπεριώδες απαρτίζεται από τις απορροφήσεις στα μήκη κύματος 232nm και 270nm. Ο δείκτης Κ232 είναι ένα μέτρο πρωταρχικής οξείδωσης ενώ ο δείκτης Κ270 οφείλεται σε δευτερογενή προϊόντα οξείδωσης που μπορεί να παραχθούν και κατά την βιομηχανική επεξεργασία του ελαιολάδου

·         Προσδιορισμός Οξύτητας: Οξύτητα είναι το περιεχόμενο του ελαιολάδου σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, και εκφράζεται σε γραμμάρια ελαϊκού οξέος για κάθε 100 γραμμάρια ελαίου.

·         Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων: Ο Αριθμός Υπεροξειδίων είναι το μέτρο του βαθμού οξείδωσης του ελαιολάδου σε πρωταρχικό στάδιο, και χρησιμοποιείται για την διάκριση των εδώδιμων ελαίων από τα μειονεκτικά.

·         Δίκτης ΔΚ:  Δεδομένου ότι τα ραφινέ σπορέλαια έχουν υψηλές τιμές ΔΚ, η παράμετρος αυτή δίνει επιπλέον πληροφορίες για τυχόν νοθεία με σπορέλαια.

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις χημικής ανάλυσης στα δείγματα του ελαιόλαδου «oliveoil-messinia» κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο»Παράγοντες που θα επηρεάσουν στην επιλογή του ελαιόλαδου.

Ο ποιο σημαντικός παράγοντας είναι η οξύτητα του ελαιόλαδου που τις περισσότερες φορές είναι και κριτήριο επιλογής. Από την άλλη αφού υπάρχει η δυνατότητα εξουδετέρωσης της αρχικής οξύτητας φτάνοντας την σε πολύ χαμηλές έως και μηδενικές τιμές  αυτομάτως πρέπει να θεωρείτο και δεδομένη η εξαπάτηση του καταναλωτή. Αυτή η διαδικασία γνωστή και ως ραφινάρισμα εκτός από την τιμή της οξύτητας καταστρέφει και πολλά από τα θρεπτικά στοιχεία του ελαιόλαδου όπως οι βιταμίνες κλπ.Γι' αυτό το λόγο συνιστάμε προσοχή στα κριτήρια που θέτει ο καθένας για την επιλογή του προϊόντος.


BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen